Home

 

HDV GÜLTEPE MOSKEE

 

gultepemoskee

 

De ISN Gültepe Moskee Rotterdam (HDV Rotterdam Gültepe Camii) maakt al sinds 1980 onderdeel uit van de Rotterdamse samenleving als Turkse Moskee.

Binnen de gemeenschap groeide de behoefte aan een moskee. Daar kon men immers het geloof belijden, iets wat binnen het leven van een moslim onmisbaar is. In 1980 werd het pand aan de Erasmusstraat aangekocht en in de loop der tijd uitgebreid met naastgelegen panden. De reden hiervoor waren dat zowel het aantal bezoekers met een Marokkaanse etniciteit als met een andere etniciteit (o.a. Nederlandse, Somalische, Koerdische en Irakese) sterk toenamen. Tevens is de leeftijdsopbouw van de leden veranderd. Dit had als gevolg dat er behoefte was aan andere activiteiten (gericht op jongeren en vrouwen).

De activiteiten van stichting ISN Gültepe Moskee Rotterdam hebben tot doel om voor de achterban van de stichting, maar ook meer in het algemeen voor de moslimgemeenschap, de acceptatie, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Alle activiteiten zijn gericht op zowel mannen als vrouwen, jong en oud.

Stichting ISN Gültepe Moskee Rotterdam doet haar activiteiten vanuit een op de Islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De stichting wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad).

Zoals in de doelstelling hierboven genoemd, zijn acceptatie, integratie, emancipatie en participatie centrale begrippen voor de ISN Gültepe moskee Rotterdam.